Fisk

Søerne indeholder mange forskellige fisk: Bækørred, regnbueørred, guldørred, gedder, aborrer, skaller, græskarper, sandart og ål. Langt de fleste fisk er dog ørred.

Ørred
En ørred er en laksefisk, der er populær blandt sportsfiskere. Den har karakteristiske prikker langs siderne og kan veje mere end 20 kg. Det er en rovfisk, der kan spise sine artsfæller. Ellers spiser den bløddyr, krebsdyr og småfisk. Der findes mange underarter af ørred. En ørred, der højst vejer 300 g, kaldes også for en forel.

Bækørred

Bækørreden er en underart af ørred. Den fødes i et vandløb og tilbringer hele sit liv der. Hvis den var vandret til en sø, var den blevet til en søørred, men langt de fleste ørreder vælger at svømme ud i havet og bliver til havørreder, der altid har været den dominerende form. Den normale bækørred plejer ikke at veje mere end 2½ kilo, men kan dog blive større alt efter forholdene i åen, helt op til 4-5 kilo. Der er også lavet opdræts-bækørreder til udsætning i lystfiskersøer, såkaldte Put and take søer. De ørreder, der bliver udsat i Put and Take, vejer op til 10-12 kilo, men så store bliver de ikke i naturen. En ørred lever af insekter, tanglopper og mindre fisk, herunder andre bækørreder. Den er eftertragtet af lystfiskere. Dens udbredelse spænder fra det europæiske fastland, England, Rusland og Skandinavien.

 

Regnbueørred

Regnbueørreden er indført fra Amerika i 1885. Det største eksemplar bliver sjældent over 70-75 centimeter lange og 10-12 kilo. De fleste regnbueørreder er dambrugsfisk, det vil sige opdrættede fisk. Danmark er en af de største ørred-producenter i verden. Den har fået sit navn på grund af den røde streg langs sidelinjen på fisken. Dens yngels fjender er gedde og ål. Nogle gange lever den i saltvand (også ved Vadehavet), men så bliver den kaldt Steelhead. Fisken lever af insekter, mindre fisk,  aborrer, og skaller.

 

Guldørred

Guldørreden er en variant af regnbue-ørreden, men det er meget nemt at skille de to fisk fra hinanden. Hvor en regnbueørred for det meste er violet, har en guldørred taget farve efter det værdifulde metal guld. Det er naturligvis også der, navnet kommet fra.  Både guldørred og regnbueørred smager utroligt godt. Derfor kan du roligt tage den med hjem og forberede den til aftensmad.

Guldørreden blev faktisk udviklet ved et uheld, idet lystfiskeren Svend Pape eksperimenterede med at fremavle en blå fisk fra regnbueørreden med et fantastisk velsmagende kød. Kødet blev hurtigt utroligt velsmagende, men farven lod vente på sig. En dag opdagede Pape en guldfisk, og valgte at opdrætte denne farve i stedet for. Sådan blev guldørreden født.

 

Gedde

Gedden er en ferskvandsfisk. Den er stor og slank med lyst kød og en fin smag.
Gedden er bedst fra maj til marts, og når den vejer mellem 1 og 2 kg.

Gedden er god til kogning, til at stege samt til fiskefars iblandet torsk eller sej.

 

Aborre

Aborren er en almindelig ferskvandsfisk. Den findes i næsten alle søer og damme. Om sommeren lever aborren inde på lavt vand, hvor der er mange planter, så den kan gemme sig, og hvor den kan finde de småfisk og insekter, som den lever af. Aborren bliver sjældent over 50 cm og 2 kg. Den vokser meget langsomt. Dette betyder, at en aborre på 40 cm oftest er mere end 10 år gammel. De fleste lystfiskerfangede aborrer er på ½ kg eller derunder. En aborre over 1 kg er rigtig stor fisk også kaldet en specimen-fisk. Aborrer over de 2 kilo er en uhyre sjælden fangst. Danmarksrekorden er i øjeblikket 2.785 gr.

 

Skalle

En skalle kan blive op til 50 cm lang. Den gyder i maj og juni, og den kan gyde 100.000 æg, som klækker efter 4 til 10 dage. Skallen lever som regel i kanten af søen, men hvis vandet er grumset, færdes den også længere ude. Den lever af plankton, bunddyr og planter. Skallens naturlige fjender er aborrer og gedder.

 

Græskarpe

Græskarpen stammer fra Kina. Den har en langstrakt krop med store skæl. På kanten af skællene er randen sort. På ryggen er farven mørkegrøn, siderne er lysere. Bugen er hvid og dens brede mund er specielt udviklet til at spise planter, heraf navnet. Den kan blive 1 m lang. Græskarpen regnes normalt ikke som spisefisk. Da den kun sjældent eller aldrig yngler i Danmark, bør fisken altid genudsættes.

 

Sandart

Sandarten er en gråbrun rovfisk i familie med aborren. Den kan blive op til 1 meter og veje over 10 kg. Den er mest udbredt i store og middelstore søer med gode iltforhold samt i de nedre dele af store vandløb. Den lever af små fisk, og den kan også spise sine artsfæller. Sandarten er naturligt hjemmehørende på en enkelt lokalitet i Danmark, nemlig Haderslev Dam og Fjord.

 

Ål

Den europæiske ål er en fisk, hvis udseende minder om en slange. Den voksne ål kan blive 60–80 centimeter lang, men under særlige forhold kan den blive helt op til 150 centimeter, hvis der er meget mad og rimelig temperatur. Den findes i vandløb og søer og i havet langs Europas og Nordafrikas kyster. Den er meget almindelig i Danmark. Den lever af små fisk og rogn, der spises om natten. Da ålen er et natdyr, har den store øjne.

 

Skriv et svar